4.7218 EUR | 4.2434 USD Contact | WEB

ANCPI: situațiile în care nu mai este necesar procesul-verbal de vecinătate

1 mai 2020 | Ilinca Radu

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a simplificat modalitatea de înscriere a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară. Practic, ANCPI a eliminat anumite acte din cuprinsul documentațiilor cadastrale, prin modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014.

43038-ancpi.jpg
Astfel, din documentația cadastrală poate lipsi, în anumite condiții, procesul-verbal de vecinătate. Documentul nu va mai fi necesar dacă suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din acte sau cea înscrisă în cartea funciară.
În plus, semnarea procesului-verbal de vecinătate nu mai este necesară:
- pe latura împrejmuită;
- în cazul în care pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces verbal de vecinătate cu imobilul în cauză;
- pe latura învecinată cu elemente stabile în timp (drumuri, canale, căi ferate etc.);
- pe latura neîmprejmuită dacă limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja înscrisă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
- pentru imobilele cuprinse în planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate Stereografic 1970, aflate în baza de date a oficiului teritorial.
Mai mult decât atât: nesemnarea procesului-verbal de vecinătate nu împiedică înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau actualizarea datelor acestuia. Astfel, în cazul în care vecinul nu se prezintă pentru a semna procesul verbal de vecinătate, proprietarul poate da o declarație notarială care va înlocui documentul respectiv. Pe de altă parte, refuzul semnării procesului-verbal de vecinătate de către proprietarul imobilului vecin constituie motiv de respingere a cererii.
De asemenea, a fost eliminată obligația de a include în documentația cadastrală extrasul de carte funciară.
Noul act normativ prevede, în cazul cererilor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, reintroducerea referatului de completare. Acesta va cuprinde solicitările inspectorului de specialitate și/sau pe cele ale registratorului de carte funciară. Termenul de rezolvare a solicitărilor din referatul de completare este de cinci zile de la comunicarea documentului.
Ordinul privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr 346/29.04.2020.

Ştirile zilei

 Programul „Casa eficientă energetic”: 15.000 de euro pentru creșterea eficienței energetice a unei case
 ANCPI: Planul de Amplasament și Delimitare (PAD) va fi generat automat, din aplicația eTerra
 Aproape 70 de milioane de lei pentru construirea locuințelor sociale și de necesitate
 Elon Musk a hotărât: nu va mai deţine case